معرفی

مشخصات فردی

محمدرضا شاه آبادی

نام - نام خانوادگی : محمدرضا   شاه آبادی

پست الکترونیکی : Mr_shahabadi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : روانشناسی _ روانشناسی بالینی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : واحد قم

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم تربیتی _ تعلیم و تربیت اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : واحد اراک

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : علوم تربیتی _ تعلیم و تربیت
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشگاه علمی آکادمیک باکو

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : روانشناسی _ روانشناسی اجتماعی

سوابق اجرایی

مدیر گروه از ۸۲ تا ۸۷_کار پرداز نهاد رهبری درمنطقه ۸ دانشگاه آزاد اسلامی _ گزارش دهنده اخبار منطقه ۸_ مدیریت قضایی لشگر ۱۷ علی ابن ابیطالب _ کارشناس معاونت فرهنگی نهاد رهبری منطقه ۸_ مدیر اجرایی نهاد رهبری منطقه ۸_ دبیر جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران واحد دانشگاه آزاد اسلامی _ سرپرستی مرکز بهار دانشکده روانشناسی _ رییس دفتر معاونت امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی _ ارزیاب پخش شبکه ۵ و۳ صدا و سیما _ عضو فعال بسیج _ عضو بسیج اساتید کشور _ عضو دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی قم_ مشاور مرکز پیش دانشگاهی امام حسین ( ع)_

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم تربیتی- برنامه ریزی

محل خدمت : واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : ۲۱

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

محمدرضا شاه آبادی
محمدرضا شاه آبادی

محل خدمت :
    واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^